toggle

COSMIC WONDER Collection

S|S|A|W 2023
COSMIC WONDER
North Village Light

Aug 01, 2023 | COSMIC WONDER Collection 

no1

 

Lookbook

 

Video

 

Meeting room at North Village

 

 

Production : COSMIC WONDER

Direction : AAWAA

Ikebana : Atsunobu Katagiri

Performer : Mihee Lee

Model : Aiko Koike, Kaho, Kanae Matsushita, Kotaro, Liliyo Fondecave Tsujimura, Masaho Anotani, Raiki, Ran Taniguchi, Tenko, Yotaro Kachi(DYGL)

Hair Make : Akiko Gamou

Hair : RYUDHO

Photography : Takashi Homma

Video recording : Fumitaka Kato, Ai Nakagawa

Special thanks : HANI, Keisuke Sugimoto, Mahiro Takahashi, Mirin Yasuda, Ryoma Koizumi, Takanohvskaya, Takuma Fujiwara, Yasukazu Ikeda, Yoshiki Yasaku, Yuumi Inoue

 

no6

+ Share